Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging

De Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging, opgericht in 1973, telt ruim400 leden. Regelmatig zijn er bijeenkomsten, waar u een groot aanbod aantreftvan weegschalen, maten en gewichten. Er worden lezingen met dia's gehoudenen u kunt contacten leggen met vele mede-verzamelaars. Onze bibliotheekbiedt u allerhande literatuur uit binnen- en buitenland, die gratis kanworden geleend.

Twee maal per jaar wordt er een veiling gehouden; u kunt dan dubbele exemplarenverkopen en u heeft een goede gelegenheid om uw collectie op veelal voordeligemanier uit te breiden.
De bijeenkomsten en veilingen, welke alleen voor leden toegankelijk zijn,vinden plaats in het centraal gelegen Harmelen (bij Utrecht); er is ruimeparkeergelegenheid.

De leden ontvangen vier maal per jaar het rijk geïllustreerde tijdschrift'Meten en wegen', met daarin artikelen over het verzamelgebied: gewichten,inhoudsmaten, lengtematen en weegschalen. De jaarlijkse contributie bedraagtfl. 45,00.

De meter, de liter en het kilogram zijn produkten van de Franse revolutie.Nederland begon deze 'metrieke' eenheden vanaf 1820 in te voeren, waarbijde 'voormetrieke' eenheden (el, kroes, pint, pond, ons, enz.) werden verboden.De omschakeling is een moeizaam proces geweest. Zelfs Engeland is - na eenlange aanloop - going metric!

Doordat de meeste produkten tegenwoordig zijn voorverpakt, loopt het gebruikvan maten en gewichten terug. Wat niet wordt vernietigd, komt misschienuiteindelijk in handen van verzamelaars die zorg dragen voor het bewaren.
[English summary: the Dutch Weights and Measures Collectors Society gathers over 400 members world wide. Meetings and auctions are held at Harmelen (near Utrecht); the Society operates a free library. The quarterly magazine is richly decorated and covers scales, weights, and measures of capacity and length. Annual membership fee for members abroad is DFL 55.00.]

Voor meer informatie [more information]:

per post [by mail]:
Secretariaat GMVV
Aristotelesstraat 26
1064 LD Amsterdam
[The Netherlands]

per telefoon [by phone]:
[+31] (0)20-613 28 19

email: gmvv@planet.nl

nextpfeil_links.gif (1294 Byte)